Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Op alle werkzaamheden die waardewenders bv verricht, zijn de Leveringsvoorwaarden van waardewenders bv van toepassing. Welke gedeponeerd zijn op 02-07-2019 onder nr. 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. De voorwaarden zijn hier te downloaden.

Duurzaam

Waarom is voorBIJ papier uniek?

CO2 reductie door hergebruik

Het bloemrijke maaisel houdt de opgeslagen CO2 vast bij gebruik in het papier, wordt het maaisel afgevoerd en gecomposteerd, dan komt de CO2 weer vrij.

CO2 reductie door logistiek

Productie van het papier vindt plaats in Nederland, de oorsprong van de grondstoffen is voor het grootste deel Nederland en een kleiner deel de Benelux.

Circulair

Het circulaire model is rond als de bron (het Bijenlandschap) verbonden is met de levering van drukproducties aan de partners van het Bijenlandschap.

Transparantie

Weten waar je papier en je drukwerk vandaan komt!

Extra

Door de hoge opdikking van het papier kan er in veel gevallen worden gekozen voor een lager gramgewicht van het papier. Dit heeft een positief effect op bijvoorbeeld de portokosten.