Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op alle werkzaamheden die waardewenders bv verricht, zijn de Leveringsvoorwaarden van waardewenders bv van toepassing. Welke gedeponeerd zijn op 02-07-2019 onder nr. 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. De voorwaarden zijn hier te downloaden.

Duurzaam

Waarom is voorBIJ papier uniek?

Lokaal geproduceerd

Productie van het papier vindt plaats in Nederland, de oorsprong van de grondstoffen is voor het grootste deel Nederland en een kleiner deel de Benelux.

Gerecyclede papiervezels

Het papier bestaat voor 70% uit ongebleekte en gerecyclede papiervezels.

Bespaart CO2

Het bloemrijke maaisel houdt de opgeslagen CO2 vast bij gebruik in het papier, wordt het maaisel afgevoerd en gecomposteerd, dan komt de CO2 weer vrij.

Biodiversiteit

De bermgrasvezels komen uit bermen die ecologisch verantwoord beheerd worden en daardoor de biodiversiteit bevorderen (o.a. door maaibeleid)

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie

Locatie:

Magazijnweg 8, 2404 CE Alphen aan den Rijn

Telefoon:

0172 - 420 565